Θέσεις εργασίας

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας. Για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών του γραφείου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@denco-transport.gr

Όλα τα βιογραφικά παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά στη διάθεση του γραφείου και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα πλαίσια αναζήτησης νέων συνεργατών του.